I. ZASTOSOWANIE
Niniejsza Polityka prywatności ma  zastosowanie do witryny www.polonia.bydgoszcz.pl prowadzonej przez Żużlowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz SA (zwany dalej ŻKS Polonia).


II. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem witryny jest Żużlowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz SA wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000267772, NIP: 5542716223.

Administrator, w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony uzyskanych od Państwa danych osobowych oraz w celu poszanowania Państwa prywatności, przestrzega postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego Rozporządzeniem) oraz innych przepisów mających na celu ochronę danych osobowych. 

III. CEL I ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
ŻKS Polonia gromadzi dane osobowe w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji nw. usług:
1. Sklep internetowy 
www.sklep.polonia.bydgoszcz.pl
Użytkownik korzysta ze sklepu na zasadach określonych w Regulaminie. Celem dokonania transakcji zakupowej w sklepie internetowym niezbędne jest wprowadzenie danych osobowych takich jak:
e-mail,
imię i nazwisko,
telefon,
dane adresowe,
Użytkownik ma możliwość dokonania zakupów za pośrednictwem Konta Klienta.

Użytkownicy zarejestrowani w celu realizacji umowy sprzedaży wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz zgodę na prowadzenie Konta Klienta. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zrealizowania zamówienia. Nie podanie danych lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi realizację zamówienia.

Dane zbierane podczas procedury zakupu w sklepie są wykorzystane dla zrealizowania transakcji, wystawienia dokumentu sprzedaży oraz wysyłki towaru. Dane w celu realizacji zamówienia mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej lub konta bankowego, firmie kurierskiej w celu dostarczenia zamówionych produktów, firmie świadczącej obsługę informatyczną lub innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że podmioty te muszą gwarantować odpowiedni poziom ochrony powierzonych danych.

Po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym użytkownik może otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące transakcji. Obsługa sklepu może również kontaktować się telefonicznie w sprawach związanych z realizacją zamówienia.

2.Formularz Kontaktowy
Użytkownik, który zwraca się z prośbą o kontakt poprzez formularz kontaktowy, obowiązkowo w formularzu podaje adres e-mail, a ponadto może dobrowolnie podać swoje imię i nazwisko. Podając dane w formularzu kontaktowym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu oraz ewentualnie podjęcia działań w sprawie, w której zwrócił się do administratora.
Przy wyrażeniu odrębnej zgody podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody.

IV. COOKIES
Każdy użytkownik witryny proszony jest o wyrażenie zgody na stosowanie przez administratora plików cookies w celu realizacji usług oraz w celach reklamowo/statystycznych.

Cookies (tzw.ciasteczka) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane na pamięci masowej (np. dysku twardym) urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie witryny na urządzeniach końcowych Użytkowników. Ponadto, mechanizm plików „cookies” wykorzystywany jest w celach: identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych, zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia, zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, lub danych logowania do Konta.

W celu prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z witryny administrator korzysta z Google Analytics.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Wejście w życie nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych nałożyło na administratorów obowiązek uzyskiwania wyraźnej zgody na  działania polegające na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. 

Każdy Użytkownik może wyrazić zgodę na zastosowanie lub wyłączyć mechanizm „cookies” samodzielnie w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. 

Należy jednak mieć na względzie, że usunięcie, ograniczenie lub zablokowanie stosowania plików Cookies, może ograniczyć niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej ŻKS Polonia.

V. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PROFILOWANIE 
Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji służących optymalnemu dostosowaniu oferty do potrzeb użytkowników/Klientów, ani powodujące skutki prawne względem osób, których dane dotyczą.

VI. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Możliwość skorzystania z określonych w Rozporządzeniu praw zależy zasadniczo od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator może odmówić realizacji przysługujących praw w sytuacji, w której przetwarzanie danych dopuszczalne jest przez obowiązujące prawo. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

VII. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W sprawach dotyczących ochrony danych można kontaktować się przez e-mail: biuro@polonia.bydgoszcz.pl

VIII. INNE STRONY
W ramach Witryny mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych lub usług oferowanych przez innych operatorów. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszej Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 30 listopada 2020 roku.