ŻKS Polonia Bydgoszcz SA informuje, że ze względu na obowiązujący kluby eWinner 1. Ligi Żużlowej Regulamin Sanitarny i zawarte w nim ograniczenia dotyczące m.in. wpuszczenia na stadion przedstawicieli mediów, przesłane do tej pory wnioski o akredytacje będą traktowane, jako wnioski o akredytacje jednorazowe – obowiązujące WYŁĄCZNIE na 1. rundę eWinner 1. Ligi Żużlowej.

Przed każdym kolejnym meczem dostępny będzie nowy formularz akredytacyjny.

Również z tego samego powodu klub nie jest w stanie spełnić oczekiwań wszystkich reporterów.

Zasady udzielania akredytacji prasowych oraz foto na meczach GKSŻ:

1) akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez klub wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN),

2) wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/ne do reprezentacji podmiotu składającego wniosek (do wniosku dołącza się dokumenty rejestracyjne podmiotu),

3) podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów eWinner 1. Ligi Żużlowej:

– pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych,

– aktualnego logotypu eWinner 1. Ligi Żużlowej

– aktualnych herbów i logotypów klubów oraz drużyn, obowiązujących w sezonie ligowym,

– zdjęć zawodników w obowiązujących strojach (tj. kevlarach, strojach regulaminowych i czapkach, itp.),

redakcja nie stosująca się do powyższego nie otrzyma akredytacji bezpłatnej,

4) akredytacja będzie cofnięta, także na wniosek GKSŻ, w przypadku niewykonywania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania, o którym mowa w pkt 3,

5) akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej,

6) osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW.

Przedstawiciele klubów gości będący zainteresowani otrzymaniem akredytacji proszeni są o przesłanie wniosków w terminie do 3 dni przed meczem za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie.

Formularz akredytacyjny na mecz
Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Unia Tarnów (19.04.2021 r., godz. 18:00)

Zgłoszenia do 15.04.2021 r.

DziennikarzFotoreporter