Vadim Tarasenko i David Bellego po meczu 5. rundy.

Kategorie: NewsVideo